Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci proszą ci rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary. Posługę chrzestnych - współodpowiedzialnych za katolickie wychowanie ochrzczonych - mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy. Jeśli rodzice proszą na chrzestnych osoby spoza naszej parafii, winny one dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania, że nie ma przeszkód, aby mogły pełnić te zaszczytne zadania.

Chrztu uroczystego udzielamy w naszym kościele
w drugą i czwartą niedzielę miesiąca
podczas Mszy św. o godz. 10:30

Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią;
- zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią.


Bierzmowanie

Spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania odbywają się raz w miesiącu dla każdej klasy. Każda klasa ma do wyboru spotkanie w poniedziałek lub piątek.

Klasy pierwsze gimnazjum:
I poniedziałek miesiąca (ks. Leszek) godz. 18:45
I piątek miesiąca (ks. Szymon) godz. 18:45

Klasy drugie gimnazjum:
II poniedziałek miesiąca (ks. Leszek) godz. 18:45
II piątek miesiąca (ks. Szymon) godz. 18:45

Klasy trzecie gimnazjum:
III poniedziałek miesiąca (ks. Leszek) godz. 18:45
III piątek miesiąca (ks. Szymon) godz. 18:45


Sakrament namaszczenia chorych

Istnieje możliwość regularnego przyjmowania Komunii św. przez chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Innych chorych odwiedzają kapłani z Komunią św. przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą w terminie zapowiedzianym w ogłoszeniach parafialnych. Przed przybyciem kapłana przygotować należy:

- stół nakryty czystym obrusem;
- krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu;

Jest także możliwość przyjmowania Komunii świętej w niedziele. Nasi nadzwyczajni szafarze Komunii świętej są gotowi do tej posługi. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Prosimy, aby wszyscy domownicy brali udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentów św.


Małżeństwo

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. Dowody osobiste mających zawrzeć związek małżeński.
2. Aktualne metryki Chrztu św. z aktualną datą wystawienia (wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się ).
3. Świadectwo bierzmowania.
4. ostatnie świadectwo z religii lub indeks.
5. zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezie Przedmałżeńskiej (Kurs Przedmałżeński)i Poradni Rodzinnej.
6. Dokumenty z USC do ślubu konkordatowego lub Akt zawarcia związku cywilnego w USC.
7. Nowożeńcy z poza Parafii winni dostarczyć licencje na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzinną parafią
8. Wdowcy winni dostarczyć Akt Zgonu współmałżonka.
9. wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialne najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.
10. Terminy Katechez przedmałżeńskich można znaleźć na stronie wdr.diecezjakrakow.pl

Poradnia Rodzinna w naszej parafii czynna w poniedziałki od godz. 19:00 do 20:00 (salka na polebanii)

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach
Polityka prywatności i pliki „cookies”

Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos | Design JooThemes.net


Internet w służbie Kościoła