Kancelaria

Kancelaria Parafialna jest czynna:

Wtorek: 16:00-17:00
Czwartek: 8:00-9:00 oraz 16:00-17:00
Piątek: 18:30-19:30

Od 27 grudnia do 2 lutego Kancelaria czynna tylko we wtorki, czwartki i soboty w godz. 8:00-9:00.

Poradnia życia rodzinnego

Poniedziałek: 19:00-20:00

E-mail do Poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 10.30

2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej, przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC, dokument o ślubie kościelnym. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest zgoda pisemna własnego proboszcza

3. Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, nie związani żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli mogą ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii

4. Chrzestnymi nie mogą być osoby: niepraktykujące, żyjące w cywilnych związkach małżeńskich

5. Prosimy o przybycie ok. 15 minut przed Mszą świętą, aby odpowiednio się przygotować i dokończyć formalności w zakrystii (zwłaszcza zaświadczenia chrzestnych, adresy). Nie zapomnieć zabrać ze sobą: białej szaty i świecy chrzcielnej

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Trzy miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszając się na pierwszą rozmowę przynoszą:
a. metrykę chrztu św. wystawioną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wraz z adnotacją o Sakramencie Bierzmowania
b. dowody osobiste narzeczonych
c. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
d. świadectwo religii z ostatniej klasy
e. w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka

2. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
a. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach
b. zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. Ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego
c. licencję, jeżeli związek jest zawierany poza własną parafią

3. Duchowe przygotowanie do małżeństwa obejmuje:
a. dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu zawarcia małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
b. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
c. udział w dniach skupienia (kurs przedmałżeński). Aktualny wykaz ośrodków, terminów Katechez przedmałżeńskich oraz Poradni Życia Rodzinnego można znaleźć na stronach internetowych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej: www.wdr.diecezja.krakow.pl

3. We własnym zakresie (i interesie) narzeczeni kontaktują się w prawach liturgicznych z Siostrą Zakrystianką i Panem Organistą (telefon w kancelarii)

POGRZEB KATOLICKI

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny

2. Rodzina zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej przedstawia następujące dokumenty:
a. akt zgonu z USC
b. informację o przyjęciu sakramentów świętych
c. dowód osobisty lub inny dokument z danymi personalnymi zmarłego, jego rodziców i współmałżonka (o ile zmarły nie był stanu wolnego)
d. informację o planowanym miejscu, dacie i godzinie pogrzebu, uzgodnione uprzednio z Zakładem Komunalnym (Zakład Pogrzebowy)

3. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach
Polityka prywatności i pliki „cookies”

Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos | Design JooThemes.net


Internet w służbie Kościoła