Historia

W roku 1938 pod przewodnictwem Jana Krzywonia zorganizowano Komitet Budowy Kościoła w krakowskich Łagiewnikach. Komitet współpracując z Zarządem Gromady Łagiewniki i jej ówczesnym sołtysem Władysławem Bułatem, wystąpił z prośbą do Sióstr Felicjanek, właściciela dawnej posiadłości dworskiej majora Groyeckiego, o oddanie spichlerza dworskiego na Kaplicę Gromadzką. Siostry Felicjanki reprezentowane przez przełożoną, Siostrę M. Amatę, wyraziły na to zgodę.

W tym samym roku, po przebudowie spichlerza i dobudowaniu do niego od strony południowej prezbiterium oraz wzniesieniu wieżyczki, 12 czerwca 1938 roku J. E. Książę Kardynał Metropolita Krakowski Adam Stefan Sapieha poświęcił i odprawił pierwszą Mszę świętą w powstałej kaplicy. Była ona filialną kaplicą Parafii św. Józefa w Podgórzu.

W czasie II wojny światowej kaplica była ostoją życia religijnego i patriotycznego dla grup młodzieżowych i dla starszych. Działał tutaj chór młodzieżowy, Róże Różańca świętego: męskie, żeńskie i młodzieżowe, oraz Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy tejże kaplicy rezydowali kapelani Sióstr Felicjanek, którzy byli równocześnie katechetami w pobliskiej Szkole Powszechnej.

W miarę rozwoju życia religijnego i powiększania się liczby mieszkańców, powstała konieczność budowy nowego kościoła. W 1958 roku, Za ks. dra Stanisława Sikory, zostaje utworzony Rektorat Kościoła w Łagiewnikach, Parafia św. Józefa Podgórze. Z chwilą ograniczenia nauki religii w szkołach, w podziemiach tejże kaplicy powstają salki katechetyczne o prymitywnych warunkach lokalowych.

Za księdza Prałata Zygmunta Bubaka wierni z wieloma uroczystościami wychodzą poza teren kaplicy. Znane są procesje Bożego Ciała z bardzo licznym udziałem wiernych, po łagiewnickich drogach. Po kilkudziesięciu latach, przebudowany na kaplicę spichlerz, zaczął się rozpadać. Wtedy to z inicjatywy ks. Kanonika Józefa Zwardonia, w styczniu 1971 roku otrzymano pozwolenie na rozbudowę kaplicy. Plany rozbudowy złożono do zatwierdzenia w czasie, gdy proboszczem był ks. Roman Sapeta.

Projekt kościoła wykonał architekt mgr inż. Antoni Mazur, a plan konstrukcji stalowej mgr inż. Mieczysław Czapliński. Rozbudowę kaplicy na kościół rozpoczął 12 grudnia 1972 r. ks. Kanonik Bronisław Bułka przy współpracy ks. wikariusza Józefa Jakubca. 11 października 1973 r. J.E.Ks. Kardynał Karol Wojtyła, w dzień Macierzyństwa Matki Bożej, poświęcił kamień węgielny z Katedry Wawelskiej i wmurował akt erekcyjny w fundamencie kościoła.

4 czerwca 1978 r. J.E.Ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II, dokonał uroczystego otwarcia nowego kościoła, podczas Mszy świętej odprawionej przez Dziekana Kapituły Wawelskiej, ks. Infułata Stanisława Czartoryskiego. 

4 czerwca 1980 roku , w drugą rocznicę otwarcia kościoła J.E.Ks. Kardynał Franciszek Macharski otworzył i poświęcił w podziemiach nowego kościoła, kaplicę Matki Bożej Myślenickiej. Obraz tam umieszczony w latach 1624 – 1629 znajdował się w łagiewnickim dworze u Marcina Grubszy, kasztelana krakowskiego.


Budowa Kościoła i pierwsza Procesja Bożego Ciała

 

 


Pierwsza księga parafialna

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach
Polityka prywatności i pliki „cookies”

Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos | Design JooThemes.net


Internet w służbie Kościoła